ข้อมูลบริษัท

ผลิตและจำหน่ายวัสดุอลูมิเนียมเคลือบเรซิ่น

บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัด (GEST) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อขยายการจำหน่ายวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ “aTULC” อันเป็นการสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก บริษัทก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และจะเริ่มผลิตสินค้าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

 

 

ชื่อบริษัท :   โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย)

วันที่จัดตั้ง :   17 ตุลาคม 2555

ทุนจดทะเบียน :      2,331,575,000 บาท

ที่ตั้ง :    นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

     300/135 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

 

© 2014 by Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.