ที่ตั้ง

บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด300/135 หมู่ 1 ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

 

ติดต่อเรา

Info@gest.co.th

โทรศัพท์ : +66-(0)38-026-527

โทรสาร : +66-(0)38-026-536

© 2014 by Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.